کتاب‌های الکترونیک در گونه‌هایی همچون کتاب‌های الکترونیک که در تلفن همراه قابل استفاده است و همچنین کتاب‌های پی دی اف