فیلم‌نامة سینمایی “چهار راه” در ژانر معناگرا نوشته شده است، هم‌اکنون آمادة ارئه و ساخت به عنوان یک اکشن معناگراست. حال بخشی از خلاصة داستان این اثر را می‌خوانیم. «رضا(سروان پلیس)- همراه همسر و فرزند9 ساله‌اش«محسن» -که علاقه و امیدهای بسیاری به آینده او دارد-
ادامه مطلب

کتاب «هوایی برای تنفس»، مجموعه فیلمنامه‌های کوتاهی است که محمد حسن ارجمندی در دهة 90 نوشته است که برخی از این فیلمنامه‌ها به کارگردانی ارجمندی ساخته و از شبکه‌های تلویزیونی پخش شده است از آن جمله می‌توان به فیلم‌های کوتاه احساس مشترک، نامه‌ای به آسمان، هرکز زود قضاوت نکن، وفاداری و … اشاره کرد.

کتاب «لطفاً پیغامگیر بگذارید»، نوشتة محمد حسن ارجمندی و اثری داستانی است که از یک سو رمان است که داستان کارکنان یک درمانگاه روایت می‌کند و از سوی دیگر داستان کوتاه است چون داستان این افراد را به داستان‌های کوتاه و بخش‌های
ادامه مطلب

محمد حسن ارجمندی در نخستین تجربة خود در حوزة ترجمه، کتاب «هرگز تسلیم نشو» را در شاخة کتاب‌های موفقیت ترجمه کرد. این کتاب- که سال ۲۰۱۵ در آمریکا و به زبان انگلیسی چاپ شده- گزیدة  ، کارآفرین و رییس موسسة بین‌المللی علی‌بابا است.

معرفی این کتاب آماده چاپ را با آوردن مقدمه های این کتاب شروع می کنیم. در مقدمه این کتاب محمد حسن ارجمندی گفته است: مقدمه‌ای بر مقدمه تشبیه یکی از متداول‌ترین بیان‌ها برای فهم و درک مفاهیم و دریافت آگاهی‌هاست.در تاثیرگذاری ژرف این شیوة
ادامه مطلب

کتاب لطفا پیغام بگذارید، کتابی در قالب رمان اما به زبانی نو و از دریچه‌ای خیال‌انگیز به داستان کارکنان درمانگاهی در خیابان بهشت است. محمد حسن ارجمندی، چند سال است که به صورت غیرپیوسته و به فواصل به نگارش این کتاب مشغول
ادامه مطلب