کتاب الکترونیک هوایی برای تنفس در فیدیبو2

سایت فیدیبو کتاب الکترونیک «هوایی برای تنفس» را آماده‌سازی و روی سایت خود بارگذاری کرد. این کتاب نوشته محمد حسن ارجمندی و در بردارندة فیلمنامه‌های کوتاهی است که برخی از آنها ساخته و از تلویزیون پخش شده است و بقیه انتظار می‌کشند تا به دست کارگردانان جوان به فیلم تبدیل شوند. نویسنده در مقدمة این کتاب، فیلمنامه‌های این کتاب را «وقف سینمای ایران» کرده است و برای تبدیل فیلمنامه‌های این کتاب به فیلم اجازة و رضایت خود را اعلام کرده است با این شرط که در تیتراژ فیلم، نام محمد حسن ارجمندی به عنوان نویسنده درج شود.

برای تهیه این کتاب می‌توانید با کلیک روی نام کتاب، نسخة الکترونیک آن را روی تلفن‌همراه خود ذخیره و مطالعه کنید.

لینک دانلود کتاب الکترونیک هوایی برای تنفس

کتاب الکترونیک هوایی برای تنفس در فیدیبو کتاب الکترونیک هوایی برای تنفس در فیدیبو2

Leave a Comment