کتاب هرگز تسلیم نشو ترجمه‌ای از محمد حسن ارجمندی

کتاب «هرگز تسلیم نشو» برگردان کتاب Never Give up با ترجمة محمد حسن ارجمندی منتشر شد.

این کتاب دربردارندة سخنان تاثیرگذار موسس شرکت بزرگ علی بابا است که برای کسانی که می‌خواهند کسب و کاری ایجاد کنند و همچنین برای کارآفرین‌ها بسیار سودمند است. این کتاب از موفقیت مردی می‌گوید که با پشتوانة تلاش و البته تفکرات نوین و منحصر به فرد خود، موسسة علی بابا را راه‌اندازی کرد و آن را به اوج رساند. این شرکت که در زمینة تجارت الکترونیک فعالیت می‌کند رقیب جدی سایت‌های آمازون و ای بی است.

 

برای خرید این کتاب با شمارة 09912795046 تماس بگیرید یا با صفحه اینستاگرامی انتشارات کتاب ارج به نشانی arjbook.pub@ مرتبط شوید. در ادامه بخشی از صحبت‌های جک ما را خواهید دید.

یک نظر ارسال کنید