در ادامه بخشی از صحبت‌های جک ما، موسس شرکت علی بابا را می‌بینیم که انتشارات کتاب ارج، گزیده صحبت‌های او را در قالب کتاب هرگز تسلیم نشو با ترجمه محمد حسن ارجمندی چاپ کرده است.

یک نظر ارسال کنید