محمد حسن ارجمندی در نخستین تجربة خود در حوزة ترجمه، کتاب «هرگز تسلیم نشو» را در شاخة کتاب‌های موفقیت ترجمه کرد. این کتاب- که سال ۲۰۱۵ در آمریکا و به زبان انگلیسی چاپ شده- گزیدة ، کارآفرین و رییس موسسة بین‌المللی علی‌بابا است.

«سوک لی» و «باب سونگ» با گردآوری و دسته‌بندی صحبت‌های جک‌ما در شمار بسیاری از نشست‌ها، همایش‌ها و مصاحبه‌های تلویزیونی، این کتاب را به زبان انگلیسی و در ایالات متحده چاپ کردند. این کتاب که در قطع پالتویی است، دربردارندة نگاه خاص و منحصر به فرد یکی از موفق‌ترین و ثروتمند‌ترین کارآفرین‌های امروز جهان به زندگی، موفقیت، کارآفرینی و غیره است.

این کتاب با بسیاری از کتاب‌های موفقیت که خواننده را به حرکت فردی و تمرکز صرف به خویش دعوت می‌کند، متفاوت است. جک‌ما حرکت جمعی را رمز موفقیت هر مجموعه و شرکتی می‌داند.

هرکز تسلیم نشو

Leave a Comment